Aké majú mladý ľudia možnosti?

Zaujímavá otázka pre nejedného z nás. Odpoveď zaujíma veľké množstvo ľudí. Ste mladí ľudia a už vás nebaví stále bývať u rodičov? Čo sa dá v takýchto prípadoch robiť? V takýchto situáciách mladí ľudia častokrát siahajú po hypotekárnych úveroch, pôžičkách a tak sa zadĺžia na veľmi dlhý čas. Máte pod 35 rokov a menej ako 18? Ste ten ideálny človek, ktorý môže využívať hypotéku o dosť lacnejšie ako iní ľudia. Čo preto musíte spraviť? Hypotekárny úver pre mladých, štátny príspevok na bývanie je druh hypotéky, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou. To znamená že štátny príspevok pre mladých sa poskytuje na 5 rokov do hodnoty 50 000 eur. Štátny príspevok vám úrokovú sadzbu zníži a tak môže byť rozdiel v mesačnej splátke až do výšky 75 eur. Podmienkou na získanie štátneho príspevku pre mladých na bývanie je však istý príjem, ktorý musíte mať aby vám takýto príspevok bol poskytnutý. V každej banke vás ochotne informujú a oboznámia s vašimi možnosťami aby ste sa mohli čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie osamostatniť. Ak sa vám nepodarí získať pôžičku, úver na bývanie pre mladých a na štátny príspevok nemáte nárok potom už máte len zopár možností. Jednou z nich je okupovať svoju izbu kde ste vyrastali, teda to znamená, že zostanete bývať u rodičov a ak chcete byť čo najsamostatnejší začnete im pravidelne prispievať na domácnosť aby bol v dome kľud. Inou z možností je ešte nájsť si podnájom. Buď jednu izbu a bývať v byte s viacerými ľuďmi, je to dobrý spôsob ako sa naučiť spolunažívať aj s ľuďmi, ktorých ste dosiaľ nepoznali. Alebo si môžete zobrať do prenájmu celý byt a však v tom prípade musíte byť schopný splácať každomesačné splátky aby ste si prenajatý byt udržali. Verím, že sme vás inšpirovali a pôjdete za svojím snom osamostatnenia sa naďalej.

Advertisements

Buďme zodpovední v sporení

Ľudia v produktívnom veku by mali mať už  otázku ohľadne sporenia vyriešenú a nespoliehať iba na štát, že im s tým pomôže. Štatistiky však hovoria, že nadpolovičná väčšina Slovákov v produktívnom veku nesporí na dôchodok a nepovažuje za dôležité túto životnú otázku riešiť. Starobné dôchodkové sporenie je sporenie na osobný účet sporiteľa v dôchodkových správcovských spoločnostiach za účelom zabezpečenia príjmu v starobe spolu so starobným poistením. Starobné dôchodkové sporenie sa nazýva aj II. pilier alebo kapitalizačný pilier. Tento dôchodkový pilier chráni aj pozostalých v prípade smrti sporiteľa počas doby sporenia. Existuje aj ďalšia forma sporenia na dôchodok, a síce doplnkový dôchodkový pilier. Ten sa ale najviac hodí pre tých sporiteľov, ktorým môže na ich účet prispievať zamestnávateľ. Pri sporení v II. pilieri bude sporiteľ poberať dôchodok z dvoch zdrojov, jednak krátený dôchodok z I. piliera od Sociálnej poisťovne a taktiež dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závislá od jeho zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku z II. piliera.

Žiť naplno a užívať si každý jeden nádych

Nejeden z nás sa určite už stretol vo svojom živote so situáciou kedy si povedal: ,,Tak teraz je koniec.” A však takéto situácie nás nútia rozmýšľať nad tým čo je správne a čo nie. Ak raz má prísť koniec tak naň musíme byť dobre pripravený. Pre takéto situácie nám poisťovne poskytujú rôzne druhy poistení. Jedným z nich je životné poistenie. Takéto poistenie nás chráni, respektívne chráni našich blízkych pred kritickou situáciou, že by sa nám niečo v živote mohlo stať. Sú rôzne druhy životných poistení, ktoré zabezpečia našich blízkych nie len v prípade úmrtia, ale aj v prípade, že by sme zostali odkázaný na pomoc druhých alebo by sme boli práce neschopný. Preto sa hovorí, že životné poistenie je vhodné a užitočné pre každého jedného človeka. Nezáleží na tom či je človek mladý a či starý. Na Slovensku máme množstvo dobrých a spoľahlivých poisťovní, ktoré ponúkajú svoje služby a produkty za výhodné ceny. A však odpovedzme si na otázku: ,, Čo je výhodná cena, keď sa jedná o život a zabezpečenie rodiny v prípade straty života?”

Keď nám dlhy prerastú cez hlavu

Osobný bankrot je situácia, kedy nemáme dostatok finančných prostriedkov na plnenie finančných záväzkov a sme splácania neschopní. Na Slovensku je uzákonený od r. 2006 zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Vyhláseniu osobného bankrotu predchádza konkurz a oddlženie. Do tejto nepriaznivej finančnej situácie sa dá ľahko spadnúť, stačí napr. aj dlhodobejšia práceneschopnosť či strata zamestnania. Avšak i tu musia byť splnené stanovené podmienky pred podaním návrhu na konkurz a oddlženie. Súd stanoví správcu, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu medzi dlžníkom a veriteľmi. Najskôr prebehne súpis celého majetku, ktorý správca konkurznej podstaty rozpredá na čiastočné uspokojenie veriteľov. Minimálna hodnota majetku dlžníka je stanovená na 1659,70 eur a mal by mať stály príjem. Počet zbankrotovaných Slovákov stúpa a najviac ich je v Bratislavskom kraji. Riešením osobného bankrotu sa zaoberajú vo väčšine prípadov advokátske kancelárie, avšak i tu treba byť opatrní, komu správu dlhu zveríme. Na trhu začali v tomto smere ponúkať svoje služby certifikovaní správcovia dlhov. Osobný bankrot je pomerne drahá záležitosť a nemôže si ju dovoliť každý. Konkurz môže trvať aj niekoľko rokov. Po jeho ukončení súd stanoví trojročnú skúšobnú dobu spolu s výškou splátok v maximálnej výške 70 % z celkového čistého príjmu dlžníka za rok. Počas trojročného obdobia je nutné splatiť aspoň tridsať percent dlžnej sumy. Ak dlžník opakovane či inak poruší svoje povinnosti alebo jeho príjem nepostačuje na úhradu odmeny správcu, súd môže zrušiť skúšobné obdobie. Všetky tieto udalosti, samozrejme, poznačujú psychiku jednotlivca, preto je rozumné svoju finančnú záťaž konzultovať s odborníkmi na insolvenciu ohľadne oddlženia a nového ekonomického začiatku.

Ako si nájsť advokáta?

V časoch neistoty a komplikovanej byrokracie dobrých známych nikdy nie je dosť. Kamaráti nám môžu pomôcť dostať sa na premiéru očakávaného filmu, získať stôl v preplnenej reštaurácii  alebo vytiahnuť nás z maléru pomocou právnych vedomostí. Ale čo majú robiť tí, ktorý nemajú takýchto známych? Bez účasti na premiére hádam prežije každý, pokiaľ sa nepodarí rezervovať stôl, nájde sa iná reštaurácia, ale s právnymi službami to je inak. Hoci kedy sa môžeme ocitnúť  situácii, že potrebujeme právnika alebo advokáta. Pokiaľ takúto známosť nemáme, musíme sa spoľahnúť na referencie našich známostí, ktoré sú z pohľadu relevantnosti určite preferovanejším riešením, no nie vždy sa musia naše očakávanie naplniť. prípadne správne sformulované vyhľadávanie cez internet, ktoré by v mojom konkrétnom prípade vyzeralo takto: zoznam advokátov. Vyhľadávací nástroj mi vyhodí niekoľko možností a je len na mne ktoré si vyberiem. Ostáva dúfat, ze som si vybral správne.

Právo

Každý jeden z nás má svoje práva. Či už ide o klasické ľudské práva alebo o isté špecifické. Právo existovalo už v starovekom Ríme kde v období cisárov existovali právnici. Jedným z najvýznamnejších právnikov bol práve Gaius. Na súdnom konaní – procese má každý človek právo použiť svojho právnika na obhajobu. Právnik – právnická osoba zastupuje bežných občanov v súdnych procesoch. Právnik je vysokoškolsky vzdelaná osoba, ktorá má akademický titul v odbore právo. Takáto osoba je pripravovaná a trénovaná práve pre právnu prax alebo pre súdny proces. V dobe plnej internetu a masmediálnych vplyvov môžu občania používať a využívať právne služby už aj prostredníctvom internetu. V advokátskych kanceláriách často ponúkajú právnici aj bezplatné poradenstvo. Veľkým trendom je mať rodinného právnika, ktorý zastupuje celú rodinu.

Založenie sro kde nemusíte platiť základné imanie

Keď rozmýšlate ako založiť s.r.o. určite sa stretnete s tým, že je nutné zložiť 5000€ ako základné imanie na podnikanie. Nemáte ?

16129659_xxl

Riešením môže byť využitie služieb od profesionálnych firiem, ktoré sa práve zakladaním spoločností zaoberajú. Takže nebojte sa podnikať, dnes sa dá všetko, len treba chcieť.

Banky navýšili poplatky za vedenie účtu

Aktuálne pôsobí na trhu veľké množstvo bánk, ktoré ponúkajú viac ako 60 rôznych balíkov služieb. Aj v silnej súčasnej konkurencii sa napriek tomu rozhodlo niekoľko bánk navýšiť poplatky za vedenie bežného účtu. Preto tým najlepším, čo môžete urobiť pri hľadaní bežného účtu, je ponuky bánk porovnávať.

 

Na prvý pohľad sa môže zdať poplatok za vedenie bežného účtu zanedbateľný. Ak však budete uvažovať v rámci dlhšieho časového horizontu, aj malý poplatok, ktorý zaplatíte každý mesiac, sa môže premietnuť do veľkej sumy. Ak si zvolíte banku, pri ktorej nebudete platiť poplatky za vedenie účtu, môžete dospieť k naozaj zaujímavej úspore.

Čo v sebe bežný účet zahŕňa?

Ide o základný bankový produkt, vďaka ktorému môžete vykonávať bežné bankové operácie. Tie v sebe zahŕňajú vklad, výber hotovosti, prevod peňazí, ale aj trvalé príkazy na úhradu či inkaso. V súčasnosti ponúkajú banky najrôznejšie balíky služieb, v ktorých predkladajú klientom okrem už spomenutých štandardných služieb i rôzne benefity.

Za vedenie bežného účtu zaplatíte viac

Poplatky za vedenie bežného účtu sa vo viacerých slovenských bankách už začiatkom roka 2014 značne navýšili. Kým napríklad v Tatra banke ste ešte nedávno za balík služieb zaplatili 5 eur, jeho cena po februári stúpla na súčasných 7 eur. Vedenie klasického bežného účtu v Tatra banke sa zvyšovaniu poplatkov nevyhlo taktiež. Poplatok stúpol zo 4 na 5 eur. Poplatok za vedenie bežného účtu zaviedla aj UniCredit Bank. Jeho výška je 1,5 eura.

 

Banky sa rozhodli týmto spôsobom motivovať svojich klientov k využívaniu výhodnejších balíkov služieb, ktoré môžu mať klienti po splnení určitých podmienok aj zadarmo. Avšak, ak dané podmienky nesplníte, mesačne sa nevyhnete plateniu zbytočných poplatkov, ktorým sa môžete v inej banke úplne vyhnúť.

ZUNO vás poplatkami neodradí

Internetová banka ZUNO ponúka svojim klientom účet bez poplatku aj bez toho, aby museli splniť rôzne zbytočné kritériá. Produkt ÚČET v sebe zahŕňa okrem možnosti využitia ďalších produktov banky bezkontaktnú kartu, online banking a mobilebanking, vedenie účtu, prijaté a odoslané domáce a SEPA platby, prijaté zahraničné platby a trvalé príkazy a inkasá. A to všetko za poplatok 0 eur.

 

Klientov, ktorí uprednostňujú platbu v hotovosti, môže odradiť poplatok za vyberanie hotovosti v bankomatoch Tatra banky. I tento poplatok však môže byť minulosťou, ak si vyberiete produkt ÚČET PLUS. Všetky výbery z bankomatov Tatra banky nad 50 eur a všetky výbery z bankomatov v zahraničí máte bez poplatku. A ak mesačne zaplatíte kartou nad 100 eur, čo je viac ako len bežné, aj vedenie tohto účtu máte zdarma.

Mobile banking – báť sa ho alebo nie?

 

Najprv sme si museli zvykať na to, že sa banka presunula na internet a my odvtedy väčšinu záležitostí vybavíme niekoľkými klikmi na počítači. Teraz si zase zvykáme na to, že sa naša banka ocitla priamo v mobilnom telefóne. Je to výhodné alebo sa máme o svoje financie báť?

Chceme mať lepšie služby

Na prvé počutie sa nám môže predstava o tom, že budeme platiť faktúry cez mobil zdať nedôveryhodná. No dnes mobile banking používa väčšina slovenkých bánk a získava si pozornosť stále viac ľudí. Prečo? Pretože doba ide stále dopredu a my s ňou. Nechceme zaostávať a hľadáme spôsoby, ako si veci čo najlepšie uľahčiť a urýchliť.

 

Pre niekoho je možno manipulácia s účtami na mobile nepohodlná, no dnes už väčšina ľudí vlastní smartfóny alebo iPhony, ktoré majú rozlíšenie displejov ako notebooky alebo počítače. Mobile banking funguje podobne ako internet banking, takže jeho používanie pre vás nemôže byť problém. Kontrolujete si tam vaše príkazy, zostatky na účte, históriu transakcií a všetky ostatné dôležité informácie.

Platíme, čo potrebujeme

Platba sa dá zrealizovať načítaním QR alebo čiarového kódu. Je jedno či platíte faktúru alebo poštovú poukážku, údaje si dokážete telefónom naskenovať a zaplatíte bez akéhokoľvek vypĺňania údajov. Aplikácia všetko spraví za vás rýchlo a jednoducho. Ďalšou výhodou mobile bankingu je vyhľadávanie bankomatov a pobočiek. Ak potrebujete navštíviť pobočku banky alebo bankomat, GPS a kamera telefónu vám poradí. Pomocou navigácie vám ukáže, kde sa pri vás najbližšie nachádza hľadaný objekt.

 

Mobile banking nie je strašiak

Priamo v banke, cez internetbanking alebo cez mobilný telefón, všetky platby musia byť ochránené. Vaše údaje sú v bezpečí, aj keď budete platiť cez mobil. Osobné dáta vášho účtu nemáte uložené priamo v telefóne, takže ich nikto nezneužuje pri prípadnej krádeži alebo strate mobilu. Na to, aby ste sa do mobile bankingu prihlásili, potrebujete prihlasovacie údaje a autentifikačné údaje (PIN, grid kartu, SMS). Ak sa prihlásite, no budete nečinný, aplikácia vás po určitom čase odhlási. Taktiež, ak aplikáciu ukončíte, automactiky sa odhlásite, takže sa nemusíte obávať toho, že by sa k vašim údajom dostal niekto neželaný.

ZUNO nie je pozadu

Ani ZUNO nezaostáva a ponúka vám aplikáciu ZUNO mobile banking. Svoj účet budete mať pod kontrolou aj cez mobil. Faktúru si odfotíte a aplikácia vyplní platbu za vás. Ak ste klientom ZUNO banky, stačí si do iPhonu alebo Androidu stiahnuť ZUNO mobile banking aplikáciu a môžete platiť po novom. Ak ešte nie ste klientom ZUNO, na založenie účtu vám stačí občiansky preukaz.

Rýchlu pôžičku si vybavíte online

Konkurencia na bankovom trhu je čoraz väčšia. Banky sa preto snažia získavať si klientov výhodným úrokom a nízkymi poplatkami. Ak sa však rozhodnete zobrať si pôžičku, výškou úrokov i poplatkov v niektorých bankách môžete ostať stále nemilo prekvapení.

 

Vytvorenie jednotného bankového trhu SEPA má za následok vysoký tlak na neustále zlepšovanie kvality poskytovaných bankových služieb. Aj slovenské banky v súčasnosti bojujú o svoje postavenie v silnej konkurencii. Najvyššiu šancu prežiť na slovenskom trhu budú mať len tí, ktorí sa zmenia a najmä prispôsobia sa dobe.

Rýchla doba si vyžaduje rýchle riešenia

Aktuálne nie je nič pohodlnejšie a rýchlejšie, ako využívať online bankovníctvo. Skutočnými profesionálmi v oblasti online bankovníctva sú online banky ako napríklad ZUNO, ktoré sú typické svojím rýchlym prístupom a kvalitnou online komunikáciou. Tá klientom v porovnaní s ostatnými bankami šetrí nielen peniaze, ale aj čas.

Online pôžička s najvýhodnejším úrokom

Pri porovnaní bezúčelových pôžičiek od slovenských bánk jednoznačne vyhráva banka ZUNO. S úrokom vo výške 6,9 % síce nepredbehla napohľad výhodný úrok spotrebného úveru v UniCredit Bank s výškou 5,9 %. Avšak, kým v UniCredit bank zaplatíte 40 eur len za poskytnutie úveru, v ZUNO neplatíte za poskytnutie pôžičky absolútne nič.

 

Preto si pri hľadaní pôžičky rozhodne všímajte aj výšku vstupných, ako aj všetkých ostatných poplatkov. Ani ďalšia online banka mBank nedokázala poskytnúť výhodnejší úrok ako ZUNO. Výška úroku sa tu vyšplhala až na 9,9 %. ZUNO navyše svojim klientom pri poskytovaní pôžičky  garantuje najvýhodnejšiu ponuku. Ak totiž niekto objaví lepšiu ponuku, ZUNO mu dá rovných 50 eur.

Porovnanie pôžičiek v slovenských bankách podľa výšky mesačnej splátky

1111

 

Prečo online pôžička od ZUNO?

Veľkým pozitívom pôžičky od ZUNO je rýchlosť. Rýchlu pôžičku v ZUNO si totiž môžete vybaviť z pohodlia vášho domova. Požičať si môžete na čokoľvek, čo vám len napadne už od 500 eur. Pôžičku budete mať schválenú rýchlo a nemusíte mať ani ručiteľa.

 

V ZUNO vás zároveň nesklamú žiadnymi zbytočnými poplatkami. Za poskytnutie ani predčasné splatenie poplatky neplatíte. Svoju pôžičku si môžete aj poistiť. Čo to pre vás znamená? Ak by sa vám, nebodaj, niečo prihodilo a mali by ste tak problém so splácaním svojej pôžičky, ZUNO vám splácanie uľahčí.