Category Archives: advokátske služby

Keď nám dlhy prerastú cez hlavu

Osobný bankrot je situácia, kedy nemáme dostatok finančných prostriedkov na plnenie finančných záväzkov a sme splácania neschopní. Na Slovensku je uzákonený od r. 2006 zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Vyhláseniu osobného bankrotu predchádza konkurz a oddlženie. Do tejto nepriaznivej finančnej situácie sa dá ľahko spadnúť, stačí napr. aj dlhodobejšia práceneschopnosť či strata zamestnania. Avšak i tu musia byť splnené stanovené podmienky pred podaním návrhu na konkurz a oddlženie. Súd stanoví správcu, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu medzi dlžníkom a veriteľmi. Najskôr prebehne súpis celého majetku, ktorý správca konkurznej podstaty rozpredá na čiastočné uspokojenie veriteľov. Minimálna hodnota majetku dlžníka je stanovená na 1659,70 eur a mal by mať stály príjem. Počet zbankrotovaných Slovákov stúpa a najviac ich je v Bratislavskom kraji. Riešením osobného bankrotu sa zaoberajú vo väčšine prípadov advokátske kancelárie, avšak i tu treba byť opatrní, komu správu dlhu zveríme. Na trhu začali v tomto smere ponúkať svoje služby certifikovaní správcovia dlhov. Osobný bankrot je pomerne drahá záležitosť a nemôže si ju dovoliť každý. Konkurz môže trvať aj niekoľko rokov. Po jeho ukončení súd stanoví trojročnú skúšobnú dobu spolu s výškou splátok v maximálnej výške 70 % z celkového čistého príjmu dlžníka za rok. Počas trojročného obdobia je nutné splatiť aspoň tridsať percent dlžnej sumy. Ak dlžník opakovane či inak poruší svoje povinnosti alebo jeho príjem nepostačuje na úhradu odmeny správcu, súd môže zrušiť skúšobné obdobie. Všetky tieto udalosti, samozrejme, poznačujú psychiku jednotlivca, preto je rozumné svoju finančnú záťaž konzultovať s odborníkmi na insolvenciu ohľadne oddlženia a nového ekonomického začiatku.

Advertisements

Ako si nájsť advokáta?

V časoch neistoty a komplikovanej byrokracie dobrých známych nikdy nie je dosť. Kamaráti nám môžu pomôcť dostať sa na premiéru očakávaného filmu, získať stôl v preplnenej reštaurácii  alebo vytiahnuť nás z maléru pomocou právnych vedomostí. Ale čo majú robiť tí, ktorý nemajú takýchto známych? Bez účasti na premiére hádam prežije každý, pokiaľ sa nepodarí rezervovať stôl, nájde sa iná reštaurácia, ale s právnymi službami to je inak. Hoci kedy sa môžeme ocitnúť  situácii, že potrebujeme právnika alebo advokáta. Pokiaľ takúto známosť nemáme, musíme sa spoľahnúť na referencie našich známostí, ktoré sú z pohľadu relevantnosti určite preferovanejším riešením, no nie vždy sa musia naše očakávanie naplniť. prípadne správne sformulované vyhľadávanie cez internet, ktoré by v mojom konkrétnom prípade vyzeralo takto: zoznam advokátov. Vyhľadávací nástroj mi vyhodí niekoľko možností a je len na mne ktoré si vyberiem. Ostáva dúfat, ze som si vybral správne.

Právo

Každý jeden z nás má svoje práva. Či už ide o klasické ľudské práva alebo o isté špecifické. Právo existovalo už v starovekom Ríme kde v období cisárov existovali právnici. Jedným z najvýznamnejších právnikov bol práve Gaius. Na súdnom konaní – procese má každý človek právo použiť svojho právnika na obhajobu. Právnik – právnická osoba zastupuje bežných občanov v súdnych procesoch. Právnik je vysokoškolsky vzdelaná osoba, ktorá má akademický titul v odbore právo. Takáto osoba je pripravovaná a trénovaná práve pre právnu prax alebo pre súdny proces. V dobe plnej internetu a masmediálnych vplyvov môžu občania používať a využívať právne služby už aj prostredníctvom internetu. V advokátskych kanceláriách často ponúkajú právnici aj bezplatné poradenstvo. Veľkým trendom je mať rodinného právnika, ktorý zastupuje celú rodinu.

Pri vymáhaní dlhov je dôležitá slušnosť a ráznosť

Podnikatelia sa v rámci svojej činnosti často ocitajú medzi dvoma mlynskými kameňmi – musia sa totiž rozhodovať medzi udržaním svojich dobrých vzťahov s partnermi za každú cenu, alebo si zvoliť ráznejšiu cestu. Platí to predovšetkým pri vymáhaní nesplatených pohľadávok, pričom tento jav sa vyskytuje pomerne často a podnikatelia ho často individuálne riešia. My im ponúkame jednoduché, ale veľmi účinné riešenie – a to oslovenie exekútora. Využite exekúcie môže proces vymáhania nielen výrazne urýchliť, ale zároveň učiniť možnosť získania peňažných prostriedkov oveľa reálnejšou. Exekúcia má totiž svoje jasné pravidlá, veď aj sami exekútori sú oficiálne registrovaní. Samotný proces prebieha s využitím všetkých etických pravidiel a predovšetkým veľmi slušne a zároveň rázne. Veríme, že pokiaľ sa aj vy ocitnete v podobnej situácii, tak vám exekútor pomôže s navrátením peňažných prostriedkov! Exekúcie sa na Slovensku realizujú denne a ich úspešnosť je veľmi vysoká.

 

Accounting notes

Advokátske rady sa vám pri podnikaní môžu zísť

Podnikanie je komplexnou činnosťou, pri ktorej sa chtiac-nechtiac zrejme nevyhnete kontaktu s právom a rôznymi právnymi záležitosťami v súvislosti so štátnymi inštitúciami či inými spoločnosťami. Bez ohľadu na to, či stojíte na strane poškodeného či obvineného, tak sa vám právne rady od advokátov môžu zísť v mnohých doteraz nepoznaných situáciách. Nemusí ísť však len o takéto situácie. Veľmi vhodné je pravidelne komunikovať s určitou advokátskou kanceláriou, v ktorej agende činností je aj sledovanie zmien v zákonoch a celkového prostredia v justícii či právnom systéme. Takéto informácie vám možno pomôžu nájsť na trhu priestor či konkurenčnú výhodu, ktorú následne môžete uplatniť a využiť vo svoj prospech. Preto vám určite odporúčame sa o právne záležitosti v rámci podnikania zaujímať, aby ste boli pripravení na všetky neočakávané a potenciálne náročné situácie, ktoré môže podnikateľská činnosť priniesť. Veríme, že advokátov dokážete využiť vždy v tej správnej a potrebnej chvíli!

 

porovnanie-vahy-spravodlivost-sud-sudy-advokat-spor-mediacia-mediator-nestandard2