Zodpovedná digitálna agentúra

Jednoducho povedané, digitálna agentúra je reklamná agentúra, ktorá sa vyvinula tak, aby vyhovovala meniacim sa potrebám marketingu v digitálnom veku. Je dôležité aby takáto digitálna agentúra disponovala kvalitami ako je zodpovednosť, organizovanosť a dochvíľnosť. Digitálne agentúry prinášajú grafický dizajn a copywriting spolu s novými technológiami a modernými marketingovými technikami. Výsledkom je vysoko kreatívny mix umení, vedy, ale aj inžinierstva a odhodlanosti riešiť problémy a nájsť riešenia vo veľmi rýchlo sa meniacej krajine a dobe.
Čo ponúka digitálna agentúra?
Návrh a vývoj webových stránok, aplikácie – ich tvorba, prezentácia ale aj udržiavanie, marketing zameraný na vyhľadávače (pay-per-click, retargeting), optimalizácia pre vyhľadávače, marketing v sociálnych médiách, vytváranie obsahu, vývoj a správa online značiek, mediálne kampane, kampane a hodnotenia návratnosti investícií.
Advertisements
Tagged , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: