Buďme zodpovední v sporení

Ľudia v produktívnom veku by mali mať už  otázku ohľadne sporenia vyriešenú a nespoliehať iba na štát, že im s tým pomôže. Štatistiky však hovoria, že nadpolovičná väčšina Slovákov v produktívnom veku nesporí na dôchodok a nepovažuje za dôležité túto životnú otázku riešiť. Starobné dôchodkové sporenie je sporenie na osobný účet sporiteľa v dôchodkových správcovských spoločnostiach za účelom zabezpečenia príjmu v starobe spolu so starobným poistením. Starobné dôchodkové sporenie sa nazýva aj II. pilier alebo kapitalizačný pilier. Tento dôchodkový pilier chráni aj pozostalých v prípade smrti sporiteľa počas doby sporenia. Existuje aj ďalšia forma sporenia na dôchodok, a síce doplnkový dôchodkový pilier. Ten sa ale najviac hodí pre tých sporiteľov, ktorým môže na ich účet prispievať zamestnávateľ. Pri sporení v II. pilieri bude sporiteľ poberať dôchodok z dvoch zdrojov, jednak krátený dôchodok z I. piliera od Sociálnej poisťovne a taktiež dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závislá od jeho zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku z II. piliera.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: