Monthly Archives: August 2015

Buďme zodpovední v sporení

Ľudia v produktívnom veku by mali mať už  otázku ohľadne sporenia vyriešenú a nespoliehať iba na štát, že im s tým pomôže. Štatistiky však hovoria, že nadpolovičná väčšina Slovákov v produktívnom veku nesporí na dôchodok a nepovažuje za dôležité túto životnú otázku riešiť. Starobné dôchodkové sporenie je sporenie na osobný účet sporiteľa v dôchodkových správcovských spoločnostiach za účelom zabezpečenia príjmu v starobe spolu so starobným poistením. Starobné dôchodkové sporenie sa nazýva aj II. pilier alebo kapitalizačný pilier. Tento dôchodkový pilier chráni aj pozostalých v prípade smrti sporiteľa počas doby sporenia. Existuje aj ďalšia forma sporenia na dôchodok, a síce doplnkový dôchodkový pilier. Ten sa ale najviac hodí pre tých sporiteľov, ktorým môže na ich účet prispievať zamestnávateľ. Pri sporení v II. pilieri bude sporiteľ poberať dôchodok z dvoch zdrojov, jednak krátený dôchodok z I. piliera od Sociálnej poisťovne a taktiež dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závislá od jeho zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku z II. piliera.

Advertisements