Keď nám dlhy prerastú cez hlavu

Osobný bankrot je situácia, kedy nemáme dostatok finančných prostriedkov na plnenie finančných záväzkov a sme splácania neschopní. Na Slovensku je uzákonený od r. 2006 zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Vyhláseniu osobného bankrotu predchádza konkurz a oddlženie. Do tejto nepriaznivej finančnej situácie sa dá ľahko spadnúť, stačí napr. aj dlhodobejšia práceneschopnosť či strata zamestnania. Avšak i tu musia byť splnené stanovené podmienky pred podaním návrhu na konkurz a oddlženie. Súd stanoví správcu, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu medzi dlžníkom a veriteľmi. Najskôr prebehne súpis celého majetku, ktorý správca konkurznej podstaty rozpredá na čiastočné uspokojenie veriteľov. Minimálna hodnota majetku dlžníka je stanovená na 1659,70 eur a mal by mať stály príjem. Počet zbankrotovaných Slovákov stúpa a najviac ich je v Bratislavskom kraji. Riešením osobného bankrotu sa zaoberajú vo väčšine prípadov advokátske kancelárie, avšak i tu treba byť opatrní, komu správu dlhu zveríme. Na trhu začali v tomto smere ponúkať svoje služby certifikovaní správcovia dlhov. Osobný bankrot je pomerne drahá záležitosť a nemôže si ju dovoliť každý. Konkurz môže trvať aj niekoľko rokov. Po jeho ukončení súd stanoví trojročnú skúšobnú dobu spolu s výškou splátok v maximálnej výške 70 % z celkového čistého príjmu dlžníka za rok. Počas trojročného obdobia je nutné splatiť aspoň tridsať percent dlžnej sumy. Ak dlžník opakovane či inak poruší svoje povinnosti alebo jeho príjem nepostačuje na úhradu odmeny správcu, súd môže zrušiť skúšobné obdobie. Všetky tieto udalosti, samozrejme, poznačujú psychiku jednotlivca, preto je rozumné svoju finančnú záťaž konzultovať s odborníkmi na insolvenciu ohľadne oddlženia a nového ekonomického začiatku.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: