Právo

Každý jeden z nás má svoje práva. Či už ide o klasické ľudské práva alebo o isté špecifické. Právo existovalo už v starovekom Ríme kde v období cisárov existovali právnici. Jedným z najvýznamnejších právnikov bol práve Gaius. Na súdnom konaní – procese má každý človek právo použiť svojho právnika na obhajobu. Právnik – právnická osoba zastupuje bežných občanov v súdnych procesoch. Právnik je vysokoškolsky vzdelaná osoba, ktorá má akademický titul v odbore právo. Takáto osoba je pripravovaná a trénovaná práve pre právnu prax alebo pre súdny proces. V dobe plnej internetu a masmediálnych vplyvov môžu občania používať a využívať právne služby už aj prostredníctvom internetu. V advokátskych kanceláriách často ponúkajú právnici aj bezplatné poradenstvo. Veľkým trendom je mať rodinného právnika, ktorý zastupuje celú rodinu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: