Pri vymáhaní dlhov je dôležitá slušnosť a ráznosť

Podnikatelia sa v rámci svojej činnosti často ocitajú medzi dvoma mlynskými kameňmi – musia sa totiž rozhodovať medzi udržaním svojich dobrých vzťahov s partnermi za každú cenu, alebo si zvoliť ráznejšiu cestu. Platí to predovšetkým pri vymáhaní nesplatených pohľadávok, pričom tento jav sa vyskytuje pomerne často a podnikatelia ho často individuálne riešia. My im ponúkame jednoduché, ale veľmi účinné riešenie – a to oslovenie exekútora. Využite exekúcie môže proces vymáhania nielen výrazne urýchliť, ale zároveň učiniť možnosť získania peňažných prostriedkov oveľa reálnejšou. Exekúcia má totiž svoje jasné pravidlá, veď aj sami exekútori sú oficiálne registrovaní. Samotný proces prebieha s využitím všetkých etických pravidiel a predovšetkým veľmi slušne a zároveň rázne. Veríme, že pokiaľ sa aj vy ocitnete v podobnej situácii, tak vám exekútor pomôže s navrátením peňažných prostriedkov! Exekúcie sa na Slovensku realizujú denne a ich úspešnosť je veľmi vysoká.

 

Accounting notes

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: